Tema 21 Gene – Risc Químic (CLP)

Hola Compis!

Començam el nou Annex del Risc Químic (CLP), el qual és una regulació que estableix la classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics, incloent pictogrames, indicacions de perill i consell de prudència, amb l’objectiu de garantir l’ús segur dels productes químics i protegir la salut humana, l’entorn i altres elements.

És essencial conèixer i complir amb aquesta regulació per garantir un maneig responsable i segur dels productes químics en la indústria, el comerç i altres àmbits.

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?