Tema 02 Gene – Funció Pública

Benvingut/da al curs sobre el personal al servei de les administracions públiques, on tractarem el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el compararem amb el Decret Legislatiu 1/1997 de la Normativa en matèria de funció pública, vigent a Catalunya. Ambdues lleis vigents on cadascuna té les seves particularitats.

Què ens diuen aquestes dues lleis? Doncs ens parlen de tot el refent a la funció pública.

  • La llei 5/2015, engloba tot l’Estat.
  • La llei autonòmica 1/1997 es centra en les particularitats que tenim aquí, a la CCAA de Catalunya.

En aquest curs, veuràs les bases que formaran el teu futur laboral. Sabrem quin tipus de personal hi ha, els drets i deures que tindrem, les situacions administratives en les quals ens podríem trobar, quins processos hi ha per poder ocupar els diferents llocs de treball, si podrem treballar en alguna altra cosa, i en cas afirmatiu, si tenim alguna limitació, i finalment que passaria si no complíssim amb les normes/règim disciplinari.

Tractarem tots aquests aspectes d’una manera molt planera i amb imatges divertides, per què estudiar les diferents peculiaritats de cada llei sigui bufar i fer ampolles.

Jordi Pous serà el professor d’aquest tema, esperem que t’agradi.

Som-hi!

Ens veiem al curs!

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 9 HORAS Y 40 MINUTOS.

BOE-5-2015-1.pdf Decret_Legislatiu_1_97-1.pdf

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?

General
S4S x Ninja

Entrenamientos S4S

Marzo está a la vuelta de la esquina y eso significa que actualizamos el plan de entrenamiento para que sigáis dándole caña. Vamos a darle caña este mes 👊

Leer más >>