Tema 13 y 28 Gene – Electricitat

Molt bon dia!!

Sóc el Pau Montané Vidal, opositor de Bombers de la Generalitat i el teu professor d’electricitat.

En aquest curs veurem un dels temes MÉS importants i dels que estan sortint més preguntes els últims anys (13 la convocatòria 81/21), per tant cal donar-li la importància que és mereix.

Com be saps, a les últimes bases de la convocatòria 81/21, ens vam endur una sorprès i van dividir el tema d’electricitat en dos apartats, un més de principis bàsics i l’altre de instal·lacions elèctriques:

Tema 18 Electricitat Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.

Tema 19. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d’alta tensió.

Nosaltres creiem convenient estudiar-los junts mitjançant aquest super manual que tenim. Començarem amb els principis bàsics d’electricitat on veurem que és l’electricitat, com es crea, tipus, usos etc. Un cop entesta aquesta primera part continuarem veient tot el recorregut que fa des de que es genera fins que nosaltres la utilitzem a les nostres llars.

T’avanço que és un tema molt entretingut i pràctic, la Generalitat cada any esta donant més importància als temes d’oficis i per tant aquest és un dels temes clau en aquesta oposició. Portar molt be el temari d’electricitat, a posteriori, t’ajudarà a anar més ben preparat a la prova d’oficis.

Feta aquesta introducció prefereixo no avançar-te més coses i ens veiem al curs d’electricitat per a treure tot el suc al nostre manual.

Ens veiem a classe!

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?