Tema 04 Gene – Protocol d’assetjament sexual

Molt bon dia, sóc el Pau Montané i serè el teu professor en aquest curs. Veurem una de les novetats que ens ha portat la convocatòria 81/23 com és el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

És un document de 25 pàgines que us adjunto als descargables per a que el podeu treballar.

Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest veurem la segona part del tema 4 ja que la llei 19/20 la tindrem en un altre curs.

Com bé saps a Bombero Ninja basem les nostres classes en tècniques d’estudi i això ens facilita molt la feina per a poder memoritzar lleis o protocols molt clars com aquest. És un dels nostres punts forts ja que podem memoritzar molta més informació. Per tant, t’animo a estudiar bé aquest nou portocol per a poder marcar la diferència respecte als companys opositors.

Són 25 pàgines, on la informació està força clara i es fàcil identificar els punts que poden ser mes preguntables.

Ara si, ens deixem de preàmbuls i ens veiem el curs on analitzarem el protocol a fons. Som-hi, cada dia falta menys!!

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?

General
Equipo Bombero Ninja

🚨 COMUNIDAD DE MADRID 🚨 | Guía de instancia

Sabemos que hay ciertos problemas para rellenar la instancia. Esperamos que con esta guía se puedan arreglar y os facilite un poco la vida. Recordamos que lo más cómodo y así está configurado es tener “certificado digital” y tener instalado el programa “autofirma”

Leer más >>