Tema 04 Gene – Protocol d’assetjament sexual

Molt bon dia, sóc el Pau Montané i serè el teu professor en aquest curs. Veurem una de les novetats que ens ha portat la convocatòria 81/23 com és el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

És un document de 25 pàgines que us adjunto als descargables per a que el podeu treballar.

Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest veurem la segona part del tema 4 ja que la llei 19/20 la tindrem en un altre curs.

Com bé saps a Bombero Ninja basem les nostres classes en tècniques d’estudi i això ens facilita molt la feina per a poder memoritzar lleis o protocols molt clars com aquest. És un dels nostres punts forts ja que podem memoritzar molta més informació. Per tant, t’animo a estudiar bé aquest nou portocol per a poder marcar la diferència respecte als companys opositors.

Són 25 pàgines, on la informació està força clara i es fàcil identificar els punts que poden ser mes preguntables.

Ara si, ens deixem de preàmbuls i ens veiem el curs on analitzarem el protocol a fons. Som-hi, cada dia falta menys!!

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?

Clases
PAU M

Gene 🚨| Nuevo curso

Acabamos de habilitar el nuevo curso del anexo de conceptos sanitarios. Entra AQUÍ para ver las primeras clases, seguimos grabando para tener el curso completo. ¿No te lo pierdas!

Leer más >>
Manual
Equipo Bombero Ninja

Gene 📙| Nuevo Anexo

Entra AQUÍ para descargar el nuevo anexo. Esta vez es el de Meteorología. Cada vez quedan menos, no te quedes sin descargar el tuyo.

Leer más >>
Clases
Equipo Bombero Ninja

Gene 🚨 Nuevas clases

Ya tienes disponibles clases del nuevo curso de Vegetación, dentro de muy poco estará completo. Además, quédate atento porque dentro de poco tenemos más novedades Entra AQUÍ y no te las pierdas

Leer más >>