Tema 04 Gene – Llei d´igualtat de tracte i no-discriminació

Molt bon dia, sóc el Pau Montané i serè el teu professor en aquest curs. Veurem una de les novetats que ens ha portat la convocatòria 81/23 com és la Llei 19/2020, del 30 de desembre, igualtat de tracte i no-discriminació.

Aquest cop, a la Gene s’han portat força be i ens han detallat els títols que entren, és a dir, no cal estudiar tota la llei:

Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En aquest curs només veurem la primera part del tema 4 ja que el protocol (2a part) el veurem en un altre curs.

Com bé saps a Bombero Ninja basem les nostres classes en tècniques d’estudi i això ens facilita molt la feina en les lleis, és un dels nostres punts forts ja que podem memoritzar molta més informació. Per tant, t’animo a estudiar bé aquesta nova llei per a poder marcar la diferència respecte als companys opositors.

Són 32 articles, alguns força llargs, però ja t’avanço que la llei és molt senzilla, sempre gira sobre el mateix concepte (la no discriminació) en diferents àmbits.

Ara si, ens deixem de preàmbuls i ens veiem el curs on analitzarem la llei a fons.

Som-hi, cada dia falta menys!!

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?