Tema 03 Gene – Annex EPIS

Molt bon dia, sóc el Pau Montané i en aquest nou curs parlarem dels EPIS.

Els EPIS formen part del tema 3 Prevenció de Riscos Laborals:

Tema 3 Legislació Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors. Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

És un tema que és va introduir nou a les bases de la convocatòria 81/21 però no va sortir cap pregunta, per tant, a les següents sortirà alguna? Qui sap però té molts números.

Aquest curs el treballarem amb el manual de Bombero Ninja, un manual que tens disponible als arxius adjunts per tal de que tel puguis baixar i treballar amb ell.

És força extens per a que pugis ampliar tot el que tu vulguis, en el curs et remarcare i entrem a fons en el que és més important i veurem d’una forma més superficial les dades que no siguin tan rellevants.

No és un dels temes que li as de donar més importància però si que en aquesta oposició on una regunta et pot fer perdre més de 50 llocs es important no deixar cap tema.

Dit això t’animo a veure aquest curs i que afrontem junts el repte dels EPIS.

Som-hi!!

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?

General
S4S x Ninja

Entrenamientos S4S

Marzo está a la vuelta de la esquina y eso significa que actualizamos el plan de entrenamiento para que sigáis dándole caña. Vamos a darle caña este mes 👊

Leer más >>