Logo Bombero Ninja (1)

Tema 16 Gene – Materials de Construcció

Nou curs de la Generalitat! Encetem un gran tema com és el de construcció. El bloc de construcció, a les bases, el tenim en dos temes el 16 i el 17.

-Tema 16: Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

-Tema 17: Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Aquest curs és el corresponent al tema 16, tot el relacionat amb els materials. La dinàmica del curs serà similar a la dels altres cursos impartits pel nostre professor Sebastià Font. Anirem intercalant parts on prioritzarem la memorització amb parts on serà més important entendre el concepte. El bloc de construcció és un dels que més preguntes demanen a l’examen, per tant ens ho hem de saber molt bé. Si es memoritzen els aspectes claus i s’entenen els diferents conceptes es pot considerar un tema assequible. T’animo a començar amb força i ganes aquest tema, perquè és llarg però al mateix temps molt entenedor.

Ens veiem al curs.

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 7 HORAS Y 30 MINUTOS.

Business Park, Av. de Castilla, nº2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Síguenos en redes

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?